THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH GIỜ TUYẾN T4 (QUY NHƠN – GÒ GĂNG)

Kể từ ngày 24/06/2024 Xí Nghiệp Xe Buýt Quy Nhơn triển khai điều chỉnh Lịch Giờ tuyến xe buýt T4 (Quy Nhơn – Gò Găng) như sau:

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Văn phòng Xí Nghiệp Xe Buýt Quy Nhơn.
Số Điện thoại : 0256 – 3.81.81.80 hoặc 0256 – 3.749.777