Tên đơn vị: Xí nghiệp xe Buýt Quy Nhơn
Tên giao dịch: Xí nghiệp vận tải khách công cộng Quy Nhơn
Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong – Tp. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3.81.81.80 – 3.749.777
Fax: (0256) 3.81.49.46
Website: www.quynhonbus.vn
Email: quynhonbus@gmail.com
Lĩnh vực hoạt động: Vận tải khách công cộng bằng xe Buýt 

Thông Tin Chung: 
Xí nghiệp xe Buýt Quy Nhơn là đơn vị trực thuộc HTX VT Bình Minh có tư cách pháp nhân và hạch toán độc lập, được thành lập từ tháng 04 năm 2003. Qua hoạt động đến nay, Xí Nghiệp hiện có 11 tuyến xe Buýt gồm: 04 tuyến nội thành Quy nhơn và các tuyến liên Huyện như: An Nhơn, Cát Tiến (Phù Cát), Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Phù Mỹ, Hoài Nhơn và có 01 tuyến liên tỉnh liền kề là Quy Nhơn đi Thị trấn Chí Thạnh – Huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên).

 Tổng số CB.CNV làm việc tại Xí nghiệp có trên 300 người.